Raspolažemo sa sa 500 m2 poslovnog prostora, 400 m2 magacinskog i 100 m2 kancelarijskog prostora.